Blog

Czy online jest mniej skuteczny馃檲?

Czy online jest mniej skuteczny馃檲?
Ch艂opaki, polegajmy na liczbach. Nie na uczuciu. Istnieje wie台c badanie, w kto虂rym 325 oso虂b馃懄 obserwowa艂o proces uczenia sie台. Grupy zosta艂y podzielone na trzy cze台s虂ci: 1 - online, 2 - offline, 3 online + offline
Efekt馃し? Jest osoba台, o kto虂rej za kaz虈dym razem mo虂wi kierownik szko艂y GAAGA. Nie ma ro虂z虈nicy w efekcie! Wyniki ocenianej wiedzy na koniec kursu sa台 takie same

Ale co sie台馃げ zmieni艂o?

Istnieje inny poziom satysfakcji, na przyk艂ad przez kolego虂w z klasy, kto虂ry jest niz虈szy online, poniewaz虈 nie ma moz虈liwos虂ci wypicia kawy podczas przerwy lub po虂js虂cia do kawiarni po zaje台ciach.

Niekto虂rzy mo虂wili, z虈e program online nie by艂 interesuja台cy馃樋, jednak ich opinia opiera艂a sie台 przede wszystkim na samym fakcie, z虈e nie lubia台 offline i dlatego trudno ich zainteresowac虂.

Ale jes虂li polegasz na statystykach, to online,

bardzo wiele wskaz虂niko虂w by艂o wielokrotnie wyz虈szych, a mianowicie:

- ciekawy urozmaicony program

- suma koszto虂w materia艂o虂w, podro虂z虈y i czasu

- wygoda miejsca pracy

Co jest lepsze offline:

-kontakt z nauczycielami i kolegami z klasy (komunikacja na z虈ywo, emocje...)

- Uwaga! WIARA馃檹! z虈e offline jest po prostu lepszy

Co虂z虈, na koniec wro虂c虂my do zadan虂, dlaczego w ogo虂le potrzebujemy treningu鈽濓笍? Odpowiedzia台 jest zdobywanie wiedzy. Na przyk艂ad, aby mo虂wic虂 po angielsku馃嚞馃嚙 i pracowac虂 w nowym, bardziej interesuja台cym projekcie.
A jes虂li wynik jest taki sam, nie komplikuj swojego z虈ycia馃槉.

Porady od kierownika

Alena Niekrasowa鉂わ笍
Nowiny