Kurs dla korporacji, małych i średnich firm

Wzmocnij swój biznes dzięki umiejętnościom mówienia po angielsku
420 online zajęć z lektorem na platformie
Zajęcia odbywają się poprzez platformę internetową z lektorami w sposób interaktywny i pełen rozrywki
Nauczyciele
C1-C2
Poziomy C1-C2 to najwyższe poziomy biegłości językowej
Ekspresowy kurs angielskiego
‣ 12 lekcji miesięcznie
‣ 1 zajęcie = 85 min.
‣ Zajęcia online realizowane przez platformę internetową
‣ Nauka z lektorem
‣ Dostęp do wszystkich materiałów
‣ Dostosowanie zajęć do potrzeb uczniów
‣ Umowa na odległość
Cena do ustalenia
Komunikatywny kurs angielskiego
‣‎ 8 lekcji miesięcznie
‣ 1 zajęcie = 85 min.
‣‎ Zajęcia online realizowane przez platformę internetową
‣‎ Nauka z lektorem
‣‎ Mentoring ze strony nauczycieli
‣‎ Dostęp do wszystkich materiałów
‣‎ Umowa na odległość
Cena do ustalenia
Kurs
indywidualny
‣‎ 8-12 lekcji miesięcznie
‣ 1 zajęcie = 60 min.
‣‎ Zajęcia online realizowane przez platformę internetową
‣‎ Nauka z lektorem
‣‎ Mentoring ze strony nauczycieli
‣‎ Dostęp do wszystkich materiałów
‣‎ Umowa na odległość
Cena do ustalenia
Przykładowe szkolenie: „Coca-Cola Beverages Białoruś”
Business + General communicative course / Więcej niż 6 miesięcy
Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych top-menedżerów firmy w celu uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych
Opis zrealizowanego szkolenia
W oparciu o potrzeby każdego ucznia opracowano program doskonalenia umiejętności komunikacyjnych. Program obejmuje zarówno angielski podstawowy, jak i biznesowy, w którym stosuje się metodologię komunikatywną. Dla każdego ucznia w zintegrowanych programach były stosowane różne materiały dydaktyczne: Business Result, Market Leader, Speak Out, New English File. Wykorzystanie rozmaitych materiałów dydaktycznych umożliwiło precyzyjne i zindywidualizowane podejście do poszczególnych problemów każdego uczestnika kursu, co zapewniło maksymalny efekt: większą pewność siebie podczas uczestnictwa w konferencjach oraz w relacjach z klientami i współpracownikami.
Przykładowe szkolenie: firma «АXAMIT»
IT course for developers / 8 miesięcy
Cel szkolenia:
Zwiększanie sprzedaży dla zagranicznych klientów z USA, komunikacja z klientami z wykorzystaniem słownictwa branży IT (opisywanie produktów IT i realizacja projektów)
Opis zrealizowanego szkolenia
Na potrzeby firmy „AXAMIT” opracowaliśmy kurs języka angielskiego dla pracowników branży IT, który został dostosowany do potrzeb deweloperów. Wszyscy uczniowie firmy zostali podzieleni na trzy grupy według poziomu zaawansowania, z których każda posiadała określony zasób słownictwa z branży IT, wprowadzony w ramach poszczególnych modułów. Do stworzenia programu wykorzystaliśmy kilka podręczników z dziedziny IT " Information Technologies" i innych, a także dodatkowe materiały do bezpośredniej pracy z aktualnymi tematami i branżą IT firmy "AXAMIT". Na koniec kursu kierownik działu kadr Eugeniusz przekazał informacje o wynikach projektu. Wyniki sprzedaży naprawdę wzrosły. Komunikacja z klientami stała się o wiele skuteczniejsza. Teraz możliwe jest realizowanie bardziej zaawansowanych projektów. W trakcie naszej współpracy firma AXAMIT stała się członkiem Parku Wysokich Technologii.
Przykładowe szkolenie: BSVT
Skype + Phone negotiations / 8 miesięcy
Cel szkolenia:
Prowadzenie konwersacji w języku angielskim z klientami z krajów azjatyckich przez Skype lub telefon. Ponadto rozwój umiejętności prowadzenia biznesowej korespondencji w języku angielskim
Opis zrealizowanego szkolenia
W ramach tego projektu zorganizowano cztery grupy. Rozpoczynając od poziomu Starter, stopniowo rozwijaliśmy umiejętności komunikacyjne w ramach podstawowego kursu języka angielskiego.
Dla grup B1 i B2 realizacja projektu opiera się na celach wyznaczonych do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim przez telefon i Skype, z naciskiem na słownictwo IT i techniczne. Na pierwszym etapie utworzono 7 grup; z upływem czasu kilka grup zostało połączone ze względu na niewielką początkową liczbę uczestników. Wykorzystano w nich dotychczasowe programy oparte na metodzie grywalizacji i komunikacji. Wszystkie grupy na poziomie podstawowym osiągnęły dobre postępy w nauce języka angielskiego. W dwóch grupach na poziomach B1 i B2 program nauczania został zmieniony w trakcie procesu dydaktycznego, z naciskiem na gramatykę i słownictwo.